2019-05-27

Sirona i Almedalen

Spännande seminarier i Almedalen

I år arrangerar Sirona flera intressanta seminarier i Almedalen. Vi kommer att publicera mer information under de kommande veckorna, men boka in redan  nu:

För att läsa mer om varje seminarium, klicka in på Almedalens kalendarium: 

Miljardsatsning på vårdinformationsstöd – är vi redo för en digital revolution?

Hjälpa eller stjälpa – så blir den nya kömiljarden

Använd den BUP du har– så hjälper vi våra barn idag

Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga?

Dessutom arrangerar Sirona och Cross ett seminarium med titeln Förändrade arbetsprocesser och digitala verktyg som skapar trygghet för cancerpatienter

Vi ser fram emot intressanta diskussioner i Almedalen! Om du har några frågor om Sironas deltagande, hör av dig till Britta Stenson