Skip to main content

Under hösten har Sirona genomfört en undersökning om hur medicintekniska bolag arbetar med eftermarknadsundersökningar. Ett mycket aktuellt projekt givet nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) som trädde i kraft detta år!

Arbetet med eftermarknadsundersökningar är relevant att undersöka då förordningen inkluderar återkoppling från slutanvändarna och uppföljning av mål.

Uppdraget utfördes på uppdrag av Sahlgrenska Science Park och startup-bolaget Research On The Go som är med i deras accelerator! Research On The Go möjliggör en direkt länk mellan med-tech bolag och slutanvändare utan att riskera säkerhet- eller integritetsstandarder. Sirona strävar alltid efter att lyfta nya innovativa idéer och vi är glada att bidra till att stärka startup-sfären inom Life Science.