Skip to main content

Visste du att sunda levnadsvanor kan reducera 80 % av alla hjärtinfarkter och 30 % av all cancer? Förebyggande insatser, som sunda levnadsvanor är ett exempel på, har enorm potential att förbättra folkhälsan och därmed minska vårdbehovet.

Trots existerande kunskap och nationella riktlinjer har satsningar inom förebyggande vård inte utvecklas. Denna problematik lyfte vår VD, Marit Vaagen, redan för 10 år sedan när hon pratade på Vinnovas årskonferens 2011. Marit lyfte då att andelen av hälso- och sjukvårdens totala utgifter som gick till preventiv vård var 4 %, en alldeles för liten andel som måste bli större. Trots detta var samma andel fortfarande endast 3 % 2019.

Kolla gärna på Marits presentation via denna länk. Det är 10 år sedan men är fortfarande – om inte mer – aktuellt idag!