Skip to main content

Det har skrivits spaltmeter om covid-19 och virusets mångfacetterade lista av symtom. Mindre om vad som händer sedan. Sahlgrenska Science Park och vårdsamarbetet Inn2Health gav Sirona det viktiga uppdraget att analysera rehabiliteringsbehovet för covid-19-patienter samt göra en kartläggning på området. Detta kom vi fram till!

Covid-19 har skapat helt nya behov inom svensk hälso- och sjukvård. I början av november hade över 134 000 svenskar varit bekräftat smittade av viruset. Rehab för covid-19-patienter har därmed identifierats som nästa stora utmaning för sjukvården. Sahlgrenska Science Park och vårdsamarbetet Inn2Health gav Sirona det viktiga uppdraget att analysera rehabiliteringsbehovet för covid-19-patienter med fokus på Västra Götalandsregionen samt göra en kartläggning av vilka möjligheter och utmaningar som finns. Ett startskott i arbetet för att underlätta och effektivisera tillfrisknandet i regionen.

Då komplikationerna i samband med covid-19 är många är det inte bara människor som behöver hjälp med att komma tillbaka till ett normalt liv som intensivvårdats på sjukhus. Post-covid-19-patienter uppvisar en rad olika symtom såsom trötthet, syresättningsbesvär och psykiska åkommor.
– För att kunna tillgodose behovet av rehabilitering i Västra Götalandsregionen fick vi uppdraget att göra en behovsanalys och en omfattande kartläggning på området. Vi är väldigt glada och stolta att just Sirona fick det förtroendet, säger Britta Stenson, manager på Sirona.

Behovsanalysen gjordes genom intervjuer med vårdpersonal och ett urval av post-covid-19-patienter. Detta för att få en bred bild av hur rehabiliteringen fungerar i dagsläget. Målet var också att ta reda på hur covid-19-patienters problematik skiljer sig från patienter som insjuknat i andra virusinfektioner.

Kartläggningen inom rehabiliteringsområdet består av totalt fyra delar. Den första gick ut på att analysera relevant ämnesforskning och den andra utgjordes av en omvärldsanalys. Där jämförde Sirona rehabiliteringen i Västra Götalandsregionen med andra regioner (Stockholm och Skåne). Den tredje delen av kartläggningen innefattade en redovisning av näringslivserbjudanden i form av tjänster och produkter för rehabiliteringshjälpmedel. Allt från appar till fysiska träningsredskap undersöktes. Slutligen granskade Sirona om det finns några näringslivserbjudanden utanför området som skulle kunna vara relevanta för rehabilitering av covid-19-patienter. Virtual reality och yoga var två alternativa behandlingsformer som man tittade närmare på.

Vad kom ni fram till?

– En avgörande insikt var att samordningen mellan olika vårdinstanser måste förbättras. Specialistvården vittnade om stora volymer patienter medan primärvårdsrehabiliteringen förvånades över att de inte fått in fler. Det visade sig också att hjärntröttheten är ett stort och svårbehandlat problem för post-covid-19-patienter. Det som blev allra tydligast var att det saknas kunskap om hur man bör gå till väga för att rehabilitera den här gruppen på bästa sätt. Resultaten kommer att redovisas på Cross Collaboration Day, ett digitalt seminarium, som arrangeras den 2 december.

Vad kommer resultatet att leda till?

– Förhoppningsvis kommer frågeställningarna i rapporten hjälpa till att utveckla vårdområdet så att tillfrisknandet kan gå både snabbare och enklare. Kunskap om problemet är nyckeln till en lyckad hantering. Vi ser fram emot att kunna hjälpa fler regioner med ett liknande analysarbete, med tydliga rekommendationer och nästa steg, avslutar Britta Stenson.

[/gt_module_text][gt_module_text admin_label=”” overlay_link=”” module_link=”” module_classes=”gt-single-sidebar-cta-module gt-cta-green” module_id=””]

Sahlgrenska Science Park och Cross Collaboration Day

Sahlgrenska Science Park är en öppen arena med fokus på innovation och tillväxt inom life science. Dess huvudsakliga uppdrag är att (med fokus på Västsverige) aktivt bidra till att:
1. Stärka konkurrenskraften inom life science.
2. Samverka mellan företag, hälso- och sjukvård, Göteborgs universitet och Chalmers.
3. Utveckla start-ups och etablerade företag.

Anmäl dig här till Inn2Health Cross Collaboration Day den 2 december 2020 för att ta del av resultaten och diskutera detta viktiga ämne.

Sahlgrenska Science Park ägs av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.