Skip to main content

Kartläggning av vård och behandling vid klimakteriet

Socialstyrelsen publicerade nyligen den första nationella kartläggningen av vård och behandling vid klimakteriet. Kartläggningen visade stora regionala skillnader i uthämtningen av läkemedel mot klimakteriebesvär. I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen kommenterar Christina Strååt, projektledare på Socialstyrelsen granskningen:

– Dessa skillnader är så pass stora att vi kommer att gå vidare och analysera hur tillgången till vård och behandling ser ut, och även vad kvinnor i klimakteriet behöver när det gäller råd, stöd och behandling.

Sirona är glada att ha fått bidra till detta viktiga arbete genom en litteraturanalys.