Skip to main content

Det finns många teorier om hur smittspridningen av covid-19 tagit fart på Sveriges äldreboenden. Det utan att någon riktigt vet. Vårdföretagarna anlitade Sirona för att få hjälp med att få fram mer fakta i frågan. Här är resultatet.

Många av Sveriges äldreboenden har blivit hårt drabbade av covid-19. Det finns en rad teorier om orsakerna till smittspridningen trots att det inte gjorts särskilt mycket forskning på området. För att äldreomsorgen ska kunna stå bättre rustad för framtida pandemier krävs mer kunskap i frågan, menar Vårdföretagarna. Som ett första steg på vägen anlitade de Sirona.
– Vi fick uppdraget att ta reda på vilka faktorer som sannolikt påverkar smittspridningen till och inom äldreboenden. Men också vilka faktorer som inte gör det. Därför har vi studerat sambandet mellan ett urval av variabler för att hitta faktorer som samvarierar med smittspridningen, säger Britta Stenson, senior manager på Sirona.

Undersökningen bygger på data från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt en enkätundersökning med 133 äldreboenden i 62 kommuner. Alla äldreboenden i studien är medlemmar i Vård¬företagarna.

Vad kom ni fram till?

– Resultaten visar bland annat att det finns ett tydligt samband med smittspridning i det omgivande samhället och smittan på äldreboenden (70+). Det finns även ett samband mellan smitta hos personal och smitta bland de äldre på boendena.

– Smittspridningen till och inom äldreboenden är en komplex fråga. Vi hoppas att vår analys bidrar till att bygga kunskap. Men det är av största vikt att fortsätta analysera och studera vilka faktorer som bidrar till smittspridning i samhället generellt och inom äldreomsorgen, avslutar Britta Stenson.