Skip to main content

Förstudie av centrala förslag som kan stimulera ett ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige

Antalet inkomna kliniska läkemedelsprövningsansökningar i Sverige har minskat kraftigt under det senaste decenniet. Konsekvenserna av ett sjunkande antal kliniska prövningar är bland annat en försämrad möjlighet för svenska patienter att få tillgång till nya innovativa behandlingar. Det är därför av yttersta vikt att Sverige lyckas vända trenden genom olika åtgärder för att möjliggöra bättre vård för svenska patienter såväl som att stärka svensk forskning.

Sirona Health Solutions har på uppdrag av Region Skåne, genom deras samarbete med Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och SmiLe Incubator, utfört en förstudie för att identifiera centrala faktorer som kan stimulera till ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

”Det är tydligt att det krävs insatser på alla nivåer för att vi ska få till en hållbar ökning i antalet företagsinitierade kliniska prövningar. Initiativet från Region Skåne är ett utmärkt exempel på hur en region kan ta sig an problemet där man i frågan har mandat från politiken, regionledning och akademin” – Shadi Abbas, Director på Sirona.

Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Förstudien har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten