Skip to main content

Vi på Sirona är glada och stolta över att få samarbeta med Sahlgrenska Science Park och Inn2Health! I höstas genomförde Sirona en behovs- och nulägesanalys inom rehab för covid-19 patienter på uppdrag av Sahlgrenska Science Park som även Socialstyrelsen tog del av. Det här uppdraget handlar om att genomföra en situationsanalys för att identifiera i vilka situationer fall inom slutenvården kan förhindras med störst värde för vården och individen. I uppdraget utförs även en kartläggning inom området fallprevention.

– I och med den ökande andelen äldre i vår befolkning är fall och fallskador ett växande problem både för drabbade individer och samhällsekonomin. Även inom slutenvården är detta ett stort problem vilket kommer att vara vår huvudfokus i uppdraget, säger Shadi Abbas, Senior Manager på Sirona.

– Under projektets gång kommer vi att bryta ner de situationer där patienter har en hög risk för att falla till konkreta problemställningar som kan tas vidare till små och medelstora bolag och universiteten. Vi kommer även att kartlägga forskning, analysera näringslivserbjudanden och göra benchmark mot andra regioner och inom andra områden, säger Shadi Abbas.

Vi är tacksamma för förtroendet att få arbeta med denna angelägna fråga! Kontakta Shadi Abbas om du vill veta mer.

Sahlgrenska Science Park och Cross Collaboration Day

Sahlgrenska Science Park är en öppen arena med fokus på innovation och tillväxt inom life science. Dess huvudsakliga uppdrag är att (med fokus på Västsverige) aktivt bidra till att:
1. Stärka konkurrenskraften inom life science.
2. Samverka mellan företag, hälso- och sjukvård, Göteborgs universitet och Chalmers.
3. Utveckla start-ups och etablerade företag.

Anmäl dig här till Inn2Health Cross Collaboration Day den 26 maj 2021 för att ta del av resultaten och diskutera detta viktiga ämne.

Sahlgrenska Science Park ägs av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.