Skip to main content

Bakgrund

Bolaget är ett av Europas största privata vårdgivare inom sitt område. Uppdraget inkluderade att utveckla en strategi för internationell expansion på nya marknader.

Utmaning

Sirona skulle för bolaget identifiera, analysera och utveckla nya tjänsteerbjudanden på nya marknader.

Genomförande

I detta fungerade Sirona som strategiska rådgivare till bolaget, och stöttade styrelsen och ledningsgruppen i att identifiera, analysera och utveckla nya affärskoncept för internationell expansion, samt utveckla strategier för positionering. Inom ramen för uppdraget genomförde Sirona produkt- och tjänsteutveckling genom omfattande trendanalys inom området samt nya behandlingsmetoder, omvärldsanalys och marknadssegmentering av den internationella marknaden. Sirona utvecklade även strategier för eventuella inträden på nya marknader. De nya områdena konkretiserades och utvärderades utifrån den internationella marknaden, och potentialen i de nya föreslagna områdena uppskattades för vidare prioritering och satsning, samt i förhållande till genomförda målgruppsanalyser.

Resultat

Genom gediget affärsutvecklingsarbete har en tydlig vision och positionering av uppdragsgivarens verksamhet tagits fram och nya marknader identifierats. Affärsutvecklingen resulterade i en rekommendation och en plan om ett flertal områden och marknader att gå in i, och det vidare arbetet inkluderade att vidareutveckla än mer detaljerade strategier för att nå dessa mål. Exempelvis resulterade projektet i en etablering på den svenska marknaden.