Skip to main content

Idag uppmärksammar vi världsepilepsidagen, en viktig dag för att öka medvetenheten och främja dialogen om epilepsi. Sirona är ett ledande analysbolag inom sjukvård och hälsoekonomi, och har genomfört en kartläggning av epilepsivården baserad på kvantitativ analys samt intervjuer med specialister, verksamhetsrepresentanter och patienter. Resultat från kartläggningen är sammanställda i Lägesrapport av epilepsivården i Sverige – djupgående analys av fyra regioner”. 

Epilepsivården i Sverige står inför flera utmaningar för att tillgodose patienter med den vård de är berättigade till. Sironas kartläggning av epilepsivården visar att vården har utmaningar att följa både Nationella Riktlinjer och Vårdförlopp för epilepsi. Vad betyder detta konkret för patienterna? Att de riskerar att inte få vård i rätt tid och att den totala tiden till god behandling blir lång. 

En av de stora utmaningarna som epilepsivården står inför är samverkan mellan primärvård, specialiserad vård och högspecialiserad vård. Patienter i behov av specialiserad vård stannar i vissa fall kvar primärvården, samtidigt som patienter som skulle kunna hanteras i primärvården i dagsläget hanteras i specialiserad vård. Det skulle kunna innebära att vissa patienter riskerar att inte nå god anfallskontroll och att biverkningar riskerar att förbises. 

Vill du veta mer eller genomföra en intervju med en av våra experter? 

Kontakta Marit Vaagen och Alexander Wik, experter på vårdanalys och hälsoekonomisk analys på Sirona Health Solutions.

marit.vaagen@sironagroup.se, telefon 070 330 5915  

alexander.wik@sironagroup.se, telefon  076 034 31 47 

anne-marie.landtblom@neuro.uu.se, telefon 070 559 16 70 

Ta del av rapporten här!