Skip to main content

Sirona har blivit tilldelade ett ramavtal hos Region Örebro; Konsulttjänster inom regional tillväxt och utveckling. Ramavtalet omfattar exempelvis uppdrag som kräver:

  • Omfattande analyser av potentiella effekter, scenarier och handlingsplaner
  • Stöd i processledning samt
  • Expertstöd i projekt

Avtalet sträcker sig till 2024 med möjlighet till förlängning i 2 år till.

Vi är väldigt glada för förtroendet och ser framemot ett bra och givande samarbete!