Skip to main content

Sirona har vunnit en ramavtalsupphandling hos Region Skåne inom strategi, ledning och styrning som inkluderar uppdrag inom exempelvis strategi- och verksamhetsutveckling, produktions- och kapacitetsstyrning samt ekonomistyrning!

Upphandlade part ställde krav på expertkonsulter och erfarna projektledare med mångårig erfarenhet och hög kompetens inom ledning och styrning samt erfarenhet av att genomföra implementeringsuppdrag.

Avtalet sträcker sig till 2024 med möjlighet till förlängning i 2 år till.

Vi är väldigt glada att förtroendet och vi ser framemot ett bra och givande samarbete!