Skip to main content

Är fler vårdplatser den bästa medicinen för vården?

En ständigt aktuell fråga och även temat för det rundabordssamtal som vi på Sirona anordnar på plats i Almedalen nästa vecka. Vi kommer tillsammans med representanter från hälso- och sjukvården diskutera utmaningar och möjligheter kring produktivitet, bemanning och tillgänglighet. Vi hoppas på givande samtal där vi kan gå på djupet i frågan kring vårdplatser och så ett frö för fortsatt arbete och kreativa lösningar.

Anna Oddbjörn och Josefin Lindemalm är två av våra konsulter som kommer att vara på plats under veckan för att lyssna på och diskutera aktuella frågor inom hälso-och sjukvårdssektorn och Life Science området.

Hoppas att vi ses i Almedalen nästa vecka!