Skip to main content

Vi är stolta över att publicera vår rapport inom Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) som vi hoppas kommer bidra till en ökad förståelse om ATMP; dess utveckling, potential, hinder och framtid!

ATMP har potential att behandla sjukdomar som inte går idag, vilket genererar värde genom att fler får möjlighet till att överleva, leva längre och/eller en bättre hälsa. ATMP kan även omvandla en långtidsbehandling till en engångsbehandling med bestående effekter vilket kan reducera kostnader för hälso- och sjukvården på sikt. ATMP utvecklas i hög takt globalt och står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning.

Sverige vill vara ett föregångsland inom implementeringen av precisionsmedicin och ATMP i hälso- och sjukvården men för att det ska vara möjligt krävs agerande som tillgodoser viktiga förutsättningar och hinder. Denna rapport föreslår tre åtgärder som bedöms som prioriterade för att övervinna hinder och tillgodose förutsättningar för effektivare implementering av ATMP!

Sirona har intervjuat representanter från industrin, akademin, sjukhus, myndigheter, regioner, branschföreningar och patientorganisationer för att fånga olika infallsvinklar och skapa ett helhetsperspektiv om ATMP. Genom att kartlägga många involverade parter inom ATMP i Sverige kan Sirona bidra med ett externt och opartiskt perspektiv om området och inom föreslagna åtgärder för en god utveckling och patientnytta. Rapporten har ingen extern finansiär eller uppdragsgivare.

Läst rapporten och är intresserad av att diskutera den med oss? Ta gärna kontakt med Shadi Abbas – director på Sirona.