Skip to main content

Just nu pågår en av de största omställningar på många år i svensk hälso- och sjukvård. En omfattande systemreform som hittills har kostat hela 28 miljarder kronor. På temat ”Hur går det med god och nära vård” anordnade Sirona under Almedalsveckan två uppmärksammade seminarier med en rad namnkunniga experter och beslutsfattare som tillsammans lyfte några av de mest aktuella frågeställningarna.

– Sjukvård är något som berör oss alla, men intresset var till och med större än vad vi hade räknat med. Det var knökfullt på Campus Visby, där seminarierna arrangerades. Vi hade bokat 50 sittplatser, men det kom över 80 åhörare som ville lyssna på samtalen och ta del av den senaste utvecklingen, berättar Shadi Abbas, Managing Director på Sirona.

Det övergripande målet med omställningen och systemreformen är att vården ska vara organiserad utifrån medborgarnas behov och förutsättningar med ett större fokus på primärvården. Johan Assarsson, Senior Expert på Sirona, var moderator för de två namnkunniga panelerna.

Deltagarnas olika expertis och ansvarsområden gav en extra skjuts och dimension åt samtalen. För även om det råder konsensus kring huvudfrågan om att primärvården måste få ett större ansvar, så uppstår naturligtvis i ett så omfattande arbete en rad komplexa utmaningar och frågeställningar.

Hur hanteras kostnadsposter mellan stad, glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden?  Vad kan man lära av uppstickarbolag som Kry och Doktor.se? Hur skapas bättre samarbete mellan sjukhus, primärvård och den kommunala vården?

Detta var bara några av diskussionspunkterna under paneldebatterna. Eller som paneldeltagare Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten vård- och omsorgsanalys, sammanfattade det i en artikel i Dagens Medicin som bevakade det första seminariet:

– Vi kan göra fantastiska saker, men det kostar och då måste vi välja. Det är kanske den viktigaste delen i det offentliga åtagandet, att faktiskt välja det som skapar mest värde.

Detta är en nyckelfråga för hela omställningen, och där kan Sirona som strategisk partner vara en brygga och spela en viktig roll i vägen framåt.

– Vi har stor kompetens och erfarenhet av att arbeta mot kommuner, regioner och myndigheter med förändringsarbete och strategisk analys för att skapa en tillgänglig och personcentrerad vård. Vi vet också hur viktigt det är att få med oss alla på den resan, säger Shadi Abbas.

Den 7 september arrangerar Sirona en uppföljning på de lyckade seminarierna under Almedalsveckan.