Skip to main content

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdssektorn ses mer och mer som en attraktiv bransch för den privata sektorn att investera i. Detta gäller inte minst Norden med ökade möjligheter att leverera tjänster till den offentligt finansierade sjukvården.

Utmaning

Sirona Health Solutions anlitades på uppdrag av ett investeringsbolag för att ta fram förslag på möjliga investeringar.

Genomförande

Sirona identifierade makrotrender som driver ökade investeringsmöjligheter i hälso- och sjukvårdssektorn och bland underleverantörer till hälso- och sjukvårdssektorn, och identifierade dessutom potentiella sidobranscher att investera i, samt vilka trender som driver dessa. Det genomfördes en screening av företag inom branschen. Analysen omfattade även divisioner och mindre enheter av företag (carve-outs). Djupgående beskrivning av företagen inklusive hypotes kring investeringspotential och principer för detta visades. Workshops genomfördes också med ledningen som behandlade utvecklingstrender inom sektorn och möjliga investeringar.

Resultat

Sironas arbete resulterade i att investeringsbolaget valde att gå vidare med en fortsatt utvärdering av sju olika företag inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn.