Skip to main content

”Seminarierna främjar nätverken och belyser aktuella frågor


I början av december höll Sirona i samarbete med Stockholm Science City seminariet Framgångsfaktorer för lyckade samarbeten mellan företag och hälso- och sjukvård. Tina Sayari, senior konsult på Sirona berättar om företagets satsning på seminarier.

Berätta om seminariet.
– Frukostseminarium, som hölls på Life City, var Sironas femte för hösten. Vi har valt att satsa på den här typen av möten och event dels för att visa upp oss själva som en seriös aktör, dels för att knyta samman olika kompetenser från olika företag och organisationer.

Var det lyckat?
– Ja, verkligen, över 80 personer kom för att få svar på aktuella frågor som: Hur kan vården utvecklas genom samarbeten med företag? Vad lär sig företagen genom väl planerade och genomförda gemensamma utvecklingsprojekt? Hur kan nya produkter, tjänster och arbetssätt som gemensamt tagits fram implementeras och vilka utmaningar kan uppstå? Men också vilka framgångsfaktor krävs för att nå hela vägen fram? 
Förutom en handplockad panel berättade bland annat Kristina Groth och Frieder Braunschweig från Karolinska Universitetssjukhuset om lyckade samarbeten för att uppnå bättre hemsjukvård, och Magnus Runnamo från Pfizer talade om vägen fram till ett 30-tal Flimmermottagningar i Skåne. I panelen ingick också Jeanette Tuval, från Karolinska Universitetssjukhuset och Sironas vd och grundare Marit Vaagen.

Varför ska man gå på Sironas seminarier?
– Dels kan man lära känna andra i branschen och utöka sitt nätverk, dels kan man få insikter i aktuella ämnen där man också har möjlighet att få svar på sina egna frågor och funderingar. Den handplockade panelen ger djupare perspektiv och man lär sig vilka utmaningar och möjligheter som finns. Samarbetet med Stockholm Science City har varit väldigt lyckat så nu tittar vi på hur vi kan följa upp detta under våren och framöver.