Skip to main content

Vi är glada att meddela att Sirona nu är en associerad medlem i SVCA – Swedish Private Equity & Venture Capital Association.

SVCA verkar för en väl fungerande marknad för aktörer inom private equity-området i Sverige samt för att sprida kunskap om marknadens roll i samhället och påverkan på ekonomin.

”SVCA är en viktig mötesplats för aktörer inom private equity-området som främjar samverkan och skapar goda förutsättningar för aktörer verksamma inom området. Vi på Sirona är mycket glada att vara en associerad medlem i SVCA för att på så vis kunna bidra med vår expertis inom hälso- och sjukvården och Life science, en bransch som sedan länge har präglats av private equity- och venture capital-aktivitet, där vi sedan många år tillbaka har stöttat bolag både på köpar och säljarsidan.”

Shadi Abbas, Managing Director inom Private Equity, Sirona