Skip to main content

Idag, den 12e maj, är det den Internationella sjuksköterskedagen – något som vi på Sirona självklart vill uppmärksamma. Sjuksköterskor utgör den största yrkesgruppen inom den globala hälso- och sjukvården och är en yrkesgrupp vars kunskap och kompetens är helt avgörande för en god och säker vård.

Dagen till ära frågade vi en av våra konsulter, Therese Severed, med en bakgrund som sjuksköterska, hur hon vill uppmärksamma den Internationella sjuksköterskedagen och hur hon använder sina erfarenheter som sjuksköterska i den dagliga rollen som konsult på Sirona:

”Jag vill uppmärksamma den Internationella sjuksköterskedagen genom att hylla alla de sjuksköterskor som dagligen gör ett ofantligt jobb inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Att arbeta som sjuksköterska är både spännande och givande, men det innebär också ett stort ansvar och kan tidvis vara väldigt tungt.
 
Tack vare att jag har arbetat som sjuksköterska har jag alltid det perspektivet med mig i mitt arbete som konsult. Det gör det möjligt för mig att belysa omvårdnadens viktiga roll inom hälso- och sjukvården och medför flera fördelar. En stor fördel är förståelsen för vad kliniskt arbete innebär i praktiken och vilka förutsättningarna som krävs för ett lyckat sådant. Jag upplever också en fördel i kommunikationen med kliniskt verksam personal på så vis att vi har en gemensam plattform att utgå ifrån, vilket underlättar förståelsen sinsemellan.
 
Jag lämnade det kliniska sjuksköterskearbetet med målet att jobba för en mer effektiv, preventiv och personcentrerad vård och på Sirona får jag göra precis det!”