Skip to main content

Sirona är nu medlemmar i Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH). 

”Vi är mycket glada att ansluta oss till detta nätverk som främjar innovation och investeringar inom hållbar hälso- och sjukvård, delar kunskap om nordiska lösningar till världen och främjar medvetenheten om hållbar hälso- och sjukvård. Givet de stora utmaningar som världen står inför när det gäller klimatförändringar ser vi på Sirona ett behov av att tydligare lyfta in dessa dimensioner i våra uppdrag och att hjälpa våra kunder inom hälso- och sjukvården att implementera nya innovationer som bidrar till lägre klimatavtryck.” – Johan Hilm, Director på Sirona.

Tillsammans med NCSH ser vi fram emot att utforska och utveckla metoder och verktyg för att göra hälso- och sjukvården mer hållbar och resurseffektiv. Det är genom samarbete och engagemang som vi kan göra verklig skillnad och ta ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid inom hälso- och sjukvårdssektorn.