Skip to main content

NYTT RAMAVTAL – Stockholms stad

Sirona har vunnit en ramavtalsupphandling avseende managementkonsulter till stadsledningskontoret. Ramavtalet omfattar exempelvis:

Organisations-, process- och verksamhetsutveckling inom organisation och styrning från analys till införande
Arbete med strategiska frågeställningar inklusive förändrings-, process- och projektledning inom organisation och styrning.
Styrning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet

Upphandlade part ställde höga krav på förmåga och kapacitet inom företaget samt god erfarenhet och kvalitetsarbete från tidigare uppdrag inom bland annat processer och arbetssätt vid införande av nytt systemstöd i en stor organisation.

Avtalet sträcker sig till 2025 med möjlighet till förlängning i två år till.

“Vi är mycket nöjda med att Sirona vunnit ännu en viktig ramavtalsupphandling baserat på kvalitet och resultat, denna gång för Stockholm Stad. Vi ser fram emot ett gott samarbete och att fortsätta vårt arbete med att utveckla den kommunala sektorn.” – Marit Vaagen, VD och grundare av Sirona

Vi ser fram emot ett bra och givande samarbete!