Skip to main content

Sirona är nu medlemmar i Swedish National Advisory Board for Impact Investing!

Vi är mycket glada över att ansluta oss till detta nätverk som främjar kunskapsdelning, vägledning och hållbara investeringar som skapar positiv och mätbar påverkan på flera av de utmaningar vi står inför idag. För oss på Sirona är det avgörande att vara ett företag som inte bara strävar efter framgång för oss och våra kunder, utan också att arbeta aktivt för att skapa en meningsfull påverkan på samhället.

”Vi är glada över att bli medlemmar i Swedish National Advisory Board for Impact Investing och att vara en del av detta nätverk av engagerade aktörer. På Sirona är vi övertygade om att investeringar har potentialen att vara en kraftfull drivkraft för positiv förändring. Just hälsoobligationer är något som vi följt och analyserat under en längre tid, vilket är anledningen till vårt ökade engagemang och intresse för sociala investeringar. Vi ser fram emot att följa dess påverkan på hälso- och sjukvården framöver.”

Trolle Jacobson, manager på Sirona.