Skip to main content

Här kommer hälsningar från en del av Sironas team som representerar oss på Vitalis 2023 i Göteborg, Skandinaviens största mässa inom e-Hälsa!

På bilden är våra kollegor: Mattias Lindberg, Susanna Leidegrant och Cecilia Ringheim.

”Det är alltid väldigt spännande att delta på Vitalis. Mässan har varit mycket givande med samtal med sektor-/branschkollegor och kunder samt en stor ynnest att få ta del av intressanta seminarier och workshops. Detta år har det varit mycket fokus på informations- och cybersäkerhet inom hälso- och sjukvården, AI-lösningar samt framtidens sjukvårds med fokus på prevention. Nu ser vi fram emot sista dagen av Vitalis.”

Cecilia Ringheim, Senior specialist på Sirona.