Skip to main content

Vi på Sirona är stolta över att delta i Tekniksprånget och hjälpa till att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Vi välkomnar Kajsa Hellberg som Tekniksprångare hos oss på Sirona! Kajsa kommer att genomföra Tekniksprånget på Sirona fram till maj under handledning av Josefin Lindemalm. Josefin gjorde Tekniksprånget 2012 och valde efter det att studera vidare till civilingenjör. Josefin arbetar idag som konsult hos oss på Sirona.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Tekniksprånget bidrar enl. en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien även till att fler unga kvinnor väljer att läsa en högre teknisk utbildning.

Tekniksprånget var helt avgörande i mitt val av utbildning – Josefin Lindemalm