Skip to main content

Idag är det internationella kvinnodagen

Jämställdhet har varit prioriterat här på Sirona sedan start då vår VD och grundare Marit Vaagen startade bolaget med övertygelsen om att ett jämställt bolag, med en bra mix av kvinnor och män, skapar en bättre företagskultur och resultat. För att belysa denna dag har vi diskuterat med våra kollegor Cecilia, Susanna och My om vad internationella kvinnodagen betyder för oss och hur Sirona bidrar till detta.

Vad betyder den internationella kvinnodagen för oss?

För oss är det en dag som belyser kvinnors situation över hela världen och vi tycker att det är väldigt viktigt att uppmärksamma kvinnors arbete inom olika områden som vetenskap, hälso- och sjukvård, kultur mm. för att främja jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hur bidrar Sirona till det?

På en mängd olika sätt; genom att bidra till samhällsutvecklingen så bidrar vi även till kvinnors utveckling och välmående. Hälso- och sjukvård är också traditionellt ett kvinnodominerande område där vi på Sirona får möjlighet att arbeta med kvinnor i våra kundorganisationer och kvinnor inom vården på olika nivåer. Genom att förbättra vården till att bli mer proaktiv och personcentrerad så bidrar vi i hög grad till att förbättra förutsättningar för de kvinnor som på ett eller annat sätt är verksamma inom hälso- och sjukvård.