Skip to main content

”Kan väntetiderna minska så att regionerna kan uppfylla vårdgarantin genom de insatser som utredningen bedömer krävs kan staten spara medlen från sådana överenskommelser och utgifter för långa sjukskrivningar.” – SOU2021:59

Stolta över att Sironas rapport lyfts upp i Statens offentliga utredningar ”Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan” i diskussionen om hur uppskjuten vård kan arbetas bort och därmed reducera kostnader för samhället och minska onödigt lidande för patienten. Ökad tillgänglighet i vården är ett otroligt viktigt ämne som vi på Sirona arbetar för varje dag.