Skip to main content

Sirona ska medverka på Think Tank och presentera vårt arbete inom Kliniska prövningar!

Antalet inkomna ansökningar för kliniska prövningar har minskat kraftigt under det senaste decenniet – en trend som nu verkar vända. Enligt Läkemedelsverkets årsrapport ökade antalet ansökningar om att starta kliniska prövningar med 23 % under år 2021. Kliniska prövningar är en viktig del för utvecklingen av nya och innovativa läkemedel samt medicintekniska produkter. En ökning i antal innebär en förbättrad möjlighet för patienter att få tillgång till innovativa behandlingar.

Sirona genomförde en förstudie förra året på uppdrag av Region Skåne i deras samarbete med Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) och SmiLe Incubator, med huvudsyftet att identifiera centrala faktorer som kan stimulera till ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

Den 2 juni kommer Shadi Abbas att presentera resultatet från förstudien och Sironas perspektiv på ämnet för tankesmedjan MultiHelix AB Think Tank i Lund. Gå in och läs om uppdraget eller kontakta Shadi Abbas för att få reda på mer.