Skip to main content

Hagastaden blir ett centrum för life science i Europa och därför ser vi det som en självklarhet att flytta in i science-klustret: Life City.

I höst flyttar vi in i de nya lokalerna som möjliggör ett dynamiskt arbetssätt och främjar samverkan mellan life science aktörerna. Geografisk närhet förenklar informationsutbyte och tillgång till nödvändig kompetens. Genom att dela kontorsplats med andra aktörer på marknaden kan vi skapa synergier som kommer bidra till att utveckla vården och life science sektorn.

Jag gillar hela konceptet och ser fram emot dynamiken och miljön, säger Marit Vaagen, grundare och vd på Sirona Health Solutions.