Skip to main content

Bakgrund

Vårdavtalet mellan Stockholm läns landsting (SLL) och Capio för driften av S:t Görans sjukhus löpte ut i slutet av 2012. För att säkerställa att befolkningen i Stockholms län fick fortsatt akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus behövde SLL utvärdera och definiera vilken vård som skulle erbjudas vid sjukhuset. Dessutom ville man utveckla en strategi för vem som skulle ansvara för vårdens utförande.

Utmaning

Sirona anlitades för att fungera som strategisk och verksamhetsmässig rådgivare för upphandling och återköp/försäljning av driften av S:t Görans Sjukhus. Upphandlingen bedöms vara en av världens största akutsjukhusupphandlingar.

Genomförande

Sirona utvecklade ett ramverk för bästa praxis inom verksamhetsanalysupphandling av hälso- och sjukvård och vårdrelaterade tjänster. Enligt det framtagna ramverket genomförde vårt team omfattande vårdanalyser för att på djupet förstå kostnader och kvalitet för verksamheten. Exempelvis genomfördes en gedigen analys av all vårddata inom SLL rörande produktion, kvalitet, patientmix och kostnadsytterfall. Sirona gjorde dessutom en omfattande medicinsk och ekonomisk förvaltningsgranskning, en uppföljning av prestationsstatistik samt en analys av följsamhet till kvalitetsindikatorer. Under hela projektet arbetade Sirona i ett nära samarbete med uppdragsgivaren SLL genom kontinuerliga avstämningar, ett arbete som leddes av SLL:s interna team. I rådgivningen samarbetade Sironas team med flertalet av SLL:s övriga uppdragstagare såsom Setterwalls advokatbyrå och KPMG.

Resultat

Resultatet visade att totalersättningen under det första året var cirka 120 miljoner kronor lägre än föregående år, en reducering av kostnaderna med cirka 10 %. SLL skapade även en ny organisation för driften av S:t Görans sjukhus, och samma aktör som tidigare fick förtroendet att fortsätta leverera vård. Den omfattande översynen av verksamheten visade på hög kvalitet och låga kostnader. Sironas arbete bidrog till att skapa reell konkurrens om anbudet och följaktligen hög kvalitet till ett attraktivt pris för SLL.