Skip to main content

”Vi behöver göra proaktiva och hälsofrämjande satsningar”


Så mycket vård som möjligt för varje skattekrona – på ett klimatsäkert sätt. Sironas vision är att bidra till en omställning i vården, från det reaktiva arbetssättet till det proaktiva. Johan Hilm, Director på Sirona, berättar om bolagets erbjudande inom hållbarhet.

I dag råder det brist på resurser inom vården, inte minst i fråga om personal. Samtidigt ska hela samhället, inklusive vården, ställa om i linje med Parisavtalet. Johan Hilm förklarar hur de båda problemen hänger ihop:

– Där det går åt personal går det åt pengar, samtidigt som det genererar utsläpp. Vi på Sirona vill höja medvetandegraden kring detta.

I dagens vårdsystem är fokus på reaktiva insatser, vilket innebär att de som har störst behov prioriteras. Sironas vision är att bidra till en omställning till ett mer proaktivt arbetssätt, för att få resurserna att räcka långsiktigt. På så sätt kan personalbehovet krympa, resurser sparas och de ekologiska avtrycken minskar.

– Vi behöver göra proaktiva och hälsofrämjande satsningar för dem som ännu inte är sjuka, för att minska risken att de blir sjuka i framtiden.

Hur stödjer ni era kunder inom offentlig sektor med detta?

– I ett första skede kan vi sätta fokus på hur personalen utnyttjas, men också jobba med förändrade levnadsvanor och folkhälsa för att minska risken för sjukdom. Det gör stor nytta för individen, samtidigt som vi sparar resurser. Vi ser att den offentliga sektorn behöver ta på sig ledartröjan när det gäller detta – och för klimatomställningen i stort.

Hur ser erbjudandet ut för övriga kunder?

– De privata företagen kan vi hjälpa med att få koll på utsläppen, till exempel. Den ekonomiska vinningen kommer att bli betydande för dem som väljer att gå först, då EU ställer allt högre utsläppskrav på företag och organisationer.

– För de myndigheter som vi jobbar med finns flera olika dimensioner. Där kan vi bland annat ge stöd för bättre kravställning på de privata leverantörerna, upphandling och uppföljning.

Vilka är utmaningarna?

– Kostnaden för utsläpp är väldigt låg. Det gör att ingen idag skulle avstå från vissa behandlingar enbart på grund av koldioxidavtrycket, även om ingen patientrisk finns. Dessutom ligger det stora fokuset i vården i dag på kärnverksamheten. Det är inte negativt, men bidrar till att de här frågorna hamnar i periferin.