Skip to main content

Stockholm stad rankar Sirona i topp


Sirona växer och utökar sin kundportfolio med kommuner. Marit Vaagen, VD och senior expert på Sirona, berättar om flera nya, innovativa samarbeten – som alla syftar till att skapa bästa möjliga välfärd, vård och omsorg.

Sirona har länge arbetat med regioner i Sverige. Nu expanderar bolaget sitt arbete med kommuner. I en stor upphandling med Stockholms stad har kommunen rangordnat Sirona i toppen, bland 36 olika konsultbyråer, efter en samlad bedömning av kvalitet och kostnader.

– Det gäller ett ramavtal som täcker samtliga verksamheter i staden. Dessa omfattar allt från äldreomsorg till LSS-verksamhet och HVB-hem. Att vi har rankats först av alla konsultbyråer känns förstås oerhört roligt – vi är tacksamma för denna möjlighet att arbeta mer med fler kommuner, säger Marit Vaagen, VD och senior expert på Sirona.

Som samarbetspartner kan Sirona bidra med lång erfarenhet av verksamhets- och kvalitetsutveckling, med särskild djup kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet.

– Vi gör klassiska förbättringsarbeten där vi genomdriver verksamhetsutveckling utifrån flertalet faktorer – kvalitet, jämlikhet, kostnader och självklart även personalperspektivet. Utvecklingen kan ske såväl i interna processer som genom smarta upphandlingar av externa leverantörer, allt för att skapa bättre omsorg, säger Marit Vaagen.

Ett andra innovativt samarbete har just inletts med en annan av Sveriges största kommuner. Uppdraget handlar om att göra rätt förebyggande insatser för individer som behöver det.

– Vi samarbetar nu nära med kommunen för att utveckla ett analysverktyg för att utvärdera vilka förebyggande insatser kommunen bör satsa på, till exempel för ungdomar som behöver flyttas från sin familj till HVB (Hem för vård eller boende). Vi analyserar även insatser för att få ut utlandsfödda kvinnor in på arbetsmarknaden. Det är ett arbete som är väldigt meningsfullt, givet den situation vi har i dag i Sverige.

Nyligen har Sirona även startat en rad samarbeten mellan läkemedelsindustrin och patientföreningar.

– Tillsammans driver vi förbättringsprogram för att få bättre följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer, något som gagnar patienterna. Det är spännande, innovativt och ett perspektiv som vi vill fortsätta driva – det patientcentrerade och det preventiva, säger Marit Vaagen. Detaljerna återkommer vi till i nästa nyhetsbrev.