Skip to main content

Sverige är fantastiskt – men en jätteutmaning är de långa vårdköerna. 

En lösning är smartare vård, genom exempelvis riktade insatser, för äldre, säger – Marit Vaagen, Sironas vd och grundare.  

– Just nu har vi oacceptabla köer på många områden, även vid livshotande sjukdomar som cancer, konstaterar Marit Vaagen. För att beta av köerna och ge patienter vård i rätt tid krävs god bemanning och effektiva vårdprocesser.  

Att effektivisera vårdprocesser är något av ett specialområde för Sirona, som arbetar med detta dagligen på uppdrag av både privata aktörer och flera regioner. Det kan till exempel handla om att upphandla privata alternativ för att göra extra magnetröntgenundersökningar på udda tider. Eller, likt vissa flygbolag, tillämpa överbokning vid mammografi eftersom statistik visar att alla kallade inte kommer. 

Men det område där det kanske går att göra störst effektiviseringar rör äldrevården. I nuläget tar nämligen svenska akutmottagningar emot en mycket större andel äldre patienter än i många andra länder, vilket stoppar upp systemet.  

– Så borde det inte vara, akuten är inte bästa platsen för gamla. Äldre borde fångas upp innan de behöver åka till akuten, säger Marit Vaagen.  

Hon påpekar att det finns ett glapp mellan kommun, region, primärvård och sjukhusvård på många platser i Sverige, men att det går att skapa bättre lösningar för äldre. Sirona har exempelvis arbetat med alla olika delar av vården för att skapa bättre lösningar för äldre där regioner, kommuner och privata aktörer kan implementera lösningar enskilt och tillsammans. 

– Vissa regioner har infört äldremottagningar, det är en viktig grund som kan vidareutvecklas. Primärvården kan kompletteras med äldrevårdsteam eller mobila team och man kan organisera flödena mellan dem och sjukhusvården. Region Uppsala ligger i framkant när det gäller riktade insatser mot äldre. 

Arbetar man så kommer återinläggningarna av äldre att minska, vilket är ett kvitto på att man är på rätt väg, enligt Marit Vaagen. Det i sin tur innebär lägre arbetsbelastning på sjukhusen, vilket skapar bättre arbetsmiljö.  

De vårdköer vi har nu skapar lidande och dålig livskvalitet. Men de går att få bort genom att jobba igenom processerna.