Skip to main content

Vi är nya medlemmar i den ideella och politiskt obundna tankesmedjan Forum för Health Policy!

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Vi på Sirona ser fram emot att få delta i givande diskussioner och bidra till utvecklingen av Sveriges hälso- och sjukvård!

”Sirona strävar efter att vara den bästa partnern för alla vårdens aktörer, därför är vårt medlemskap i Forum för Health Policy en viktig byggsten för att uppnå gränsöverskridande samarbeten där vi kan dra lärdomar av varandra, och driva på innovation och utveckling inom hälso – och sjukvården.” – Johan Hilm, Director, Sirona.