Skip to main content

God jul och gott nytt år!


Julen är snart här och jag vill gärna passa på, mellan presentinslagning och knäckkokning, att blicka både bakåt och framåt och samtidigt tacka för ett gott samarbete.

2023 har varit ett omväxlande år, där vi under den andra halvan av året sett ett helt annat och mer ansträngt läge för den offentliga sektorn, än under den första halvan av året. Inflationen och sjunkande skatteintäkter har medfört att det nu är viktigare än någonsin att få största möjliga nytta av varje skattekrona. Detta för att få bort de långa vårdköerna och skapa en mer jämlik vård. Men glädjande nog finns det metoder och verktyg som faktiskt ger resultat. Det finns stora möjligheter att effektivisera och öka produktiviteten, och vi ser även utifrån flera pågående arbeten att det finns möjligheter att reducera kostnader, exempelvis inom administration och staber. Vi har under det gångna året även arbetat med nya verktyg, metoder och processer för att hantera sjukfrånvaron. Det kan ge dubbel effekt – det reducerar kostnader och kan lösa delar av kompetensbristen.

Under året har vi på Sirona även fått förmånen att arbeta med flera regioner med syftet att korta köerna till cancervården och att skapa bättre arbetsflöden genom nya digitaliseringsstöd och nya metoder. Just kampen mot cancer ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är med stor stolthet vi arbetar med denna otroligt viktiga fråga.

Vi är också glada och stolta över våra nya spännande samarbeten med patientföreningar och läkemedelsbolag. Dessa innovativa samarbeten är ett stort steg mot en mer effektiv och jämlik vård.

Förutom alla våra kunder och samarbetspartners, från regioner, kommuner och myndigheter till patientorganisationer och privata aktörer, vill jag rikta ett särskilt varmt tack till våra ytterst kompetenta medarbetare och våra fantastiska seniora experter. De är verkligen de bästa av de bästa.

Marit Vaagen, vd och grundare, Sirona