Skip to main content

Världsbäst på innovation, men hur bra är vi på implementering?


Sverige är världsbäst på innovation. Men hur väl implementeras egentligen innovationerna inom svensk hälso- och sjukvård? Det var ämnet för en paneldiskussion som Sirona arrangerade tillsammans med SwedenBIO den 19 oktober. I panelen ingick representanter från såväl sjukhus och region som patientrepresentant och näringslivet.

Implementering av innovativa lösningar är av kritisk betydelse för hälso- och sjukvården, annars når nya behandlingar och produkter inte patienterna. Hur fungerar det i dag, och vad kan göras bättre? De frågorna stod i fokus för Sironas och SwedenBIOs event, där en rad nyckelpersoner från olika perspektiv medverkade. Från Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Region Uppsala, SwedenBIO, FOKUS Patient och Medical Innovation Design. Moderator för paneldiskussionen var Shadi Abbas, Managing Director på Sirona.

– Att inkludera de olika perspektiven var viktigt eftersom det belyser de unika utmaningar och möjligheter som varje aktör möter, säger Beata Wallman, Associate Manager på Sirona, som anordnade eventet.

– Utmaningarna tedde sig olika beroende på perspektiv. Inom hälso- och sjukvården lyftes främst bristen på resurser och tid. Kliniska prövningar var ett hett ämne, antalet genomförda kliniska prövningar behöver öka i Sverige för att säkerställa att implementering av innovation är möjlig. Från företagshållet pratades det om olika regelverk och förordningar som gör det svårt att nå ut. I slutänden får svenska patienter tillgång till innovationer senare än andra länder. Danmark ligger till exempel långt före oss.

Vilka möjligheter diskuterades?

– Tidig behovsidentifiering lyftes som en viktig framgångsfaktor, att involvera såväl patienter som sjukhus och regioner i början av innovationsprocessen.

Och vilka är flaskhalsarna?

– Det regulatoriska. Men också bristen på resurser inom vården, där det kanske saknas någon klinisk verksam som har tid dedikerat till just innovation. Från regionhållet påpekades det också att det inte ingår i regionernas ansvar att arbeta med innovation. Och där det inte finns en ansvarsfördelning finns ju inte heller något mandat.

Blev eventet så givande som ni hoppades?

– Ja, i synnerhet att vi inkluderade flera olika perspektiv – det gav nya insikter, som visade på vikten av samarbete över sektorer och gränser. Det var också en poäng i sig att skapa en miljö där personer som är relevanta för ämnet, utifrån olika perspektiv, får träffas och diskutera.

Hur kan ni stötta aktörer inom implementeringsprocessen?

– Vi kan stötta aktörer, bland annat med att analysera behov och en innovations potentiella position på marknaden med allt från nya behandlingar till nya tjänster och produkter. Vi kan också utforma marknadsstrategier och identifiera vilka nyckelpersoner är i att möjliggöra implementering.