Skip to main content

Hundratals nya mallar för journalföring. Stödjande arbetsbeskrivningar som på sikt väntas gynna närmare 2 miljoner patienter och tiotusentals vårdanställda. Sironas konsulter är i färd med att utveckla framtidens vårdinformationsstöd på uppdrag av Sussa, en samverkan mellan nio regioner i Sverige.  

– Vi leder ett stort delprojekt som handlar om arbetssätt och gemensam konfiguration, berättar Mattias Lindberg, projektledare och digitaliseringsexpert vid Sirona. 

De nio regioner som ingår i Sussa har gått ihop och upphandlat ett nytt journaldatasystem, Cosmic. Det innebär att en patients vårddata ska samlas och föras på ett enhetligt sätt, bland annat genom de journalmallar som tas fram i projektet.  

– Dessa dokument ska vara till stöd för behandlande läkare och sjuksköterskor. Därför behöver man ta reda på exakt vilken information de bör innehålla, säger Mattias Lindberg.  

Ämnet är komplext. Inom primärvården brukar patientdokumentationen vara bred men exempelvis ögonläkare, cancerspecialister, kirurger och ortopeder för journal på ett mer specifikt sätt. Dokumentationen påverkar remisser, läkemedelsordinationer, patientförflyttningar och provtagningsbeställningar – för vilket mallar också håller på att tas fram. 

Inom ramarna för uppdraget definierar Sirona även hur man ska man arbeta i Cosmic.  

– Det kan till exempel handla om hur en barnmorska dokumenterar en förlossning. Vilka parametrar som skrivs in i journalen och på vilket sätt, förklarar Mattias Lindberg.  

Sirona har arbetat med Sussa sedan 2017 och projektet om vårdinformationsstöd har pågått sedan 2021. Sironas konsulter samarbetar med hundratals representanter och specialister från regionerna för att formulera underlagen. Planen är att Cosmic ska sjösättas under 2024.  

– Komplexiteten är en utmaning men det är tillfredställande att bidra till ett modernt system som kommer att göra stor samhällsnytta, menar Mattias Lindberg.  

Fotnot: I Sussa ingår nio regioner: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län.