Skip to main content

Sirona har vunnit en ramavtalsupphandling avseende strategi- och managementkonsulttjänster. Ramavtalet omfattar exempelvis: strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, framtagande och implementering av ledningssystem samt organisationsdesign. Vidare innefattar ramavtalet arbete med kartläggning, analys och utveckling av processer samt stöd vid etablering av processer.

Upphandlande part ställde höga krav på förmåga, erfarenhet och kapacitet, bland annat rörande hälso- och sjukvård, projekt inom offentlig sektor samt erfarenhet av internationella projekt.

Avtalet sträcker sig fram till och med 2026 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Vi är väldigt glada över förtroendet och ser fram emot ett bra och givande samarbete!