Skip to main content

Under den senaste veckan har Sirona omnämnts i flera nyhetsartiklar som hänvisat till en utredning av primärvårdens underskott, som Sirona genomfört på uppdrag av en mellanstor region i Sverige. Sironas analyser visar att flera av regionens vårdcentraler går med stora underskott, medan vårdcentralerna i privat regi inte uppvisar något underskott. Omnämnandena, som bland annat har kommit från Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Dagens Medicin och Dagens Samhälle, har bland annat lyft upp den politiska debatten, som i denna fråga är polariserad. Vissa har även lyft fram vikten av att oberoende analyser, likt Sironas, genomförs för att möjliggöra faktabaserade beslut inom hälso- och sjukvården.

Nedan följer ett urval av artiklar som har lyft fram Sironas analyser: