Skip to main content

Bakgrund

Sirona har sedan starten haft ett starkt fokus på att utveckla innovativa, proaktiva och prediktiva lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar. Under några månader utforskades möjligheterna att utveckla en modell för bättre hantering av akuta återinläggningar efter sjukhusvistelse.

Utmaning

Med grund i detta arbete inleddes ett samarbete med forskare vid KTH, och en ansökan om medel från Vinnova utformades. Arbetet finansierades genom Vinnova-utlysningen ”Forska & Väx”.

Genomförande

Sirona genomförde en gedigen litteraturstudie för att kartlägga bästa praxis inom området. Kontinuerliga dialoger hölls med ett flertal landsting för att kartlägga och förstå deras behov och förutsättningar. Vidare genomfördes utveckling, testning och validering av en prediktiv modell för svenska förhållanden. Vidareutvecklingen och justeringen av modellen skedde i nära samarbete med KTH.

Resultat

Den utvecklade modellen presterade i linje med de bästa internationella modellerna och arbetet har lett till ett stort antal produktiva dialoger med olika landsting. Modellen har senare vidareutvecklats av Sirona för att inkorporera de senaste metoderna inom maskininlärning och prediktiv analys.