Skip to main content

Med demografiska förändringar ställs högre krav på effektivisering och användandet av digitala lösningar

Sveriges 290 kommuner har ansvaret för att erbjuda nära omsorgstjänster till sina invånare. Detta skiljer sig från den regionala vården, som fokuserar på mer specialiserad och avancerad sjukvård vilket kräver annan typ av expertis. Kommunens tjänster har som mål att främja hälsan och stödja individer med behov på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter. En viktig utveckling för att minska belastningen på den alltmer pressade vården och omsorgen är att insatser i allt högre grad utförs närmare patient och brukare genom olika former av hemsjukvård.

Majoriteten av Sveriges regioner har överfört ansvaret för hemsjukvården till kommunerna, vilket har medfört olika utmaningar, inklusive frågor om ansvarsfördelning och informationsdelning mellan olika vårdgivare och nivåer inom vårdsystemet. Sirona har under de senaste tio åren framgångsrikt genomfört över 300 uppdrag inom vård och omsorg i Sverige och besitter djup kunskap om hur man kan optimera kommunala verksamhetsprocesser och leda omställningen mot en närmare vård. Vi stödjer även kommuner i att införa och utnyttja digitala lösningar. Det kan inkludera digital administration, automatisering av rutinuppgifter och effektiv informationsöverföring.

Johan Hilm

Specialiserad inom omställning nära vård och förändringsledning.

Gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering, strategisk ledning och uppföljning.

070 913 26 26
johan.hilm@sironagroup.se

Mattias Lindberg

Specialiserad inom digitalisering och vårdbemanning

Bred erfarenhet av ledning och styrning från både läkemedelsbolag och hälso-och sjukvårdssektorn. Lång erfarenhet som projektledare och linjechef för forskningsteam och inom vårdbemanning.

070 774 04 25
mattias.lindberg@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke