Skip to main content

Vård och omsorg är en grundläggande rättighet som berör alla i Sverige och främjar välfärd och hälsa

Myndigheterna har en omfattande roll i att säkerställa folkhälsan och förebygga sjukdomar. Deras insatser sträcker sig från utbildning och informationsutbyte till reglering, övervakning och hälsovårdstjänster, allt med målet att främja hälsosamma samhällen och minska sjukdomsbördan.

Sirona har spelat en central roll i arbetet för att säkerställa en sammanhängande och effektiv folkhälsa och sjukvård i hela landet. Detta har vi åstadkommit genom vår omfattande erfarenhet och genom att framgångsrikt genomföra många projekt på uppdrag av flera av Sveriges myndigheter. Med prediktiv modellering för att förutsäga framtida hälso- och sjukvårdsbehov har vi hjälpt myndigheterna att planera och resursallokera mer effektivt. Vårt mål är att stödja myndigheterna i deras strävan efter att skapa en mer effektiv, patientcentrerad och hållbar vård och folkhälsa. Vi tror att genom att kombinera evidensbaserade metoder med innovativa lösningar kan vi tillsammans forma en bättre och mer hälsosam framtid för Sverige.

Johan Hilm

Specialiserad inom omställning nära vård och förändringsledning

Gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering, strategisk ledning och uppföljning

070 913 26 26
johan.hilm@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke