Skip to main content

Vi är glada över att Sironas rapport lyfts upp i Grant Thorntons årliga vårdrapport ”Så mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige” som analyserar utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn.

I rapporten som kom ut i veckan uppmärksammas två av Sironas uppdrag: Ett där vi undersökte hur samverkan mellan privata och offentliga vårdgivare kan hjälpa till att hantera uppdämda vårdbehov, och ett där vi analyserade överdödligheten hos kommunala respektive privata äldreboenden i Sverige under pandemin.

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig projektledare Shadi Abbas.

Läs rapporten i sin helhet här.