2022-04-21

Sirona medverkar på Think Tank

Sirona ska medverka på Think Tank och presentera vårt arbete inom Kliniska prövningar!

Antalet inkomna ansökningar för kliniska prövningar har minskat kraftigt under det senaste decenniet - en trend som nu verkar vända. Enligt Läkemedelsverkets årsrapport ökade antalet ansökningar om att starta kliniska prövningar med 23 % under år 2021. Kliniska prövningar är en viktig del för utvecklingen av nya och innovativa läkemedel samt medicintekniska produkter. En ökning i antal innebär en förbättrad möjlighet för patienter att få tillgång till innovativa behandlingar.

Sirona genomförde en förstudie förra året på uppdrag av Region Skåne i deras samarbete med Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) och SmiLe Incubator, med huvudsyftet att identifiera centrala faktorer som kan stimulera till ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

Den 2 juni kommer Shadi Abbas att presentera resultatet från förstudien och Sironas perspektiv på ämnet för tankesmedjan MultiHelix AB Think Tank i Lund. Gå in och läs om uppdraget eller kontakta Shadi Abbas för att få reda på mer.